Skip to main content

Đông Hưng: Áp dụng cấp độ ᴅịᴄʜ cấp 2 từ 0 giờ ngày 10/12/2021

Từ ngày 1/12 đến ngày 9/12/2021, huyện Đông Hưng có 105 ca F0 tại 13 xã. Trong đó, xã Đông Hợp có 50 ca F0, Phú Lương 10 ca F0, Đông La 24 ca F0… Để kịp thời kiểm soát, ᴋʜốɴɢ chế ᴅịᴄʜ bệnh, huyện Đông Hưng tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

Các thành viên tổ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 cộng đồng thôn Phong Lôi Tây, xã Đông Hợp trực 24/24 giờ bảo đảm công tác phòng, chống ᴅịᴄʜ.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 10/11/2021, huyện Đông Hưng áp dụng cấp độ ᴅịᴄʜ cấp 2 (màu vàng); các xã Đông La, Đông Hợp áp độ ᴅịᴄʜ cấp 3 (màu cam). Căn cứ vào cấp độ ᴅịᴄʜ theo phân loại, huyện yêu cầu các địa phương áp dụng các biện pháp phòng, chống ᴅịᴄʜ phù hợp theo các quy định tại Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, các ngành Y tế, Công an tăng cường chỉ đạo phòng, chống ᴅịᴄʜ bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19. Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống ᴅịᴄʜ. Các xã, thị trấn huy động mọi nguồn lực thực hiện test nhanh sàng lọc ᴄᴏᴠɪᴅ-19 cho tất cả người dân trên địa bàn; tiếp tục vận động, tuyên truyền để người dân tự nguyện test nhanh ᴄᴏᴠɪᴅ-19 nhằm phát hiện sớm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, ngăn chặn sớm sự lây lan của ᴅịᴄʜ bệnh. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp cấp bách phòng, chống ᴅịᴄʜ bằng nhiều hình thức, từ đó nâng cao ý thức của người dân, không lơ là, chủ quan song cũng không hoang mang, ᴅᴀᴏ động, tích cực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền đẩy lùi ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

Thu Hiền