Skip to main content

Đối tượng nào được nhận hỗ trợ khó khăn tại tỉnh Bình Dương?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang ở trọ (Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND ngày 6/8/2021 của HĐND tỉnh Bình Dương) và hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 (Quyết định 12/2021/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh Bình Dương), đối tượng áp dụng là người lao động (từ 15 tuổi trở lên, không phân ʙɪệᴛ công nhân hay lao động tự do; trừ công nhân lao động đang thực hiện “ 3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến”.

Việc xác định đối tượng do Ban điều hành khu, ấp xét và UBND cấp xã xác nhận. Trường hợp của bà Võ Thu Thảo, qua xác minh tại địa phương, nhà bà Thảo có 3 người nhưng chỉ có bố là phụ hồ và bà Thảo là thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, mẹ của bà Thảo là nội trợ.Chinhphu.vn