Skip to main content

Tây Ninh: Mở rộng quy mô, tăng thêm 400 giường bệnh

p

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác chuẩn bị Bệnh viện Dã chiến số 01 (tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, thị xã Trảng Bàng) ngày 10.8.2021

Theo đó, quy mô ban đầu của Bệnh viện số 01 là 280 giường, nay tăng thêm 400 giường (giai đoạn 2). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 22.7.2021 và Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 9.8/2021 của UBND tỉnh về sửa đổi khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1637 về việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 01 tại Khu Công nghiệp Thành Thành Công (Cơ sở 2 của Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng), trực thuộc Sở Y tế.Hy Uyên