Skip to main content

Phú Thọ: Tiếp tục duy trì, thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Ngày 9/7, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2856/UBND-KGVX, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị:

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm các cấp, các ngành và người dân về công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao.

Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo chính quyền cơ sở, các lực lượng chức năng, tổ COVID cộng đồng tăng cường rà soát, nắm bắt, quản lý danh sách người đến/ trở về từ các tỉnh đang có dịch, trong đó yêu cầu: Đối với người dân trở về từ tất cả các ổ dịch đang hoạt động phải khai báo y tế, thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà. Đối với tất cả các trường hợp người dân có nhu cầu đi ra ngoài tỉnh (đi qua và đến các vùng có dịch) phải thông báo cho lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp nơi làm việc, hoặc tổ trưởng tổ COVID-19 cộng đồng tại nơi cư trú để nắm bắt, theo dõi.

Đối với hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh: UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo rà soát, lập danh sách toàn bộ lái xe vận tải hành khách và vận tải hàng hóa liên tỉnh đang lưu trú trên địa bàn. Yêu cầu những đối tượng này khai báo y tế nếu trở về, hoặc đi qua vùng ổ dịch đang hoạt động thì bắt buộc phải được xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 sớm nhất có thể tính từ thời điểm về địa bàn tỉnh.

Đối với công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm nhà hàng, quán ăn, uống, và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác. UBND các huyện, thành, thị nghiêm túc chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng chống dịch; yêu cầu bảo đảm khoảng cách, sử dụng tối đa không quá 50% công suất. Văn Lang