Skip to main content

Vĩnh Phúc ghi nhận 18 ca dương tính từ TPHCM trở về

Tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo ngày hôm nay (21.7) ghi nhận 18 trường hợp mắc COVID-19 từ TPHCM trở về tỉnh và đã được chuyển Bệnh viện Dã chiến tỉnh để điều trị.

Cụ thể, các trường hợp 1,2,3,4,5 có tiền sử dịch tễ trở về từ TPHCM ngày 06.7.2021, được cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, luyện tập và bắn súng huyện Yên Lạc. Lấy mẫu lần 3 ngày 20.7.2021, kết quả Dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC tỉnh thực hiện).

Trường hợp 6 có tiền sử dịch tễ trở về từ TPHCM ngày 12.7.2021, được cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, luyện tập và bắn súng huyện Yên Lạc. Lấy mẫu lần 2 ngày 20.7.2021 kết quả Dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC tỉnh thực hiện).

Các trường hợp 7,8,9 có tiền sử dịch tễ trở về từ thành TPHCM ngày 17.7.2021, được cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, luyện tập và bắn súng huyện Yên Lạc. Lấy mẫu lần 2 ngày 20.7.2021, kết quả Dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC tỉnh thực hiện).Các trường hợp 10,11,12 có tiền sử dịch tễ trở về từ TPHCM ngày 08.7.2021 được cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, luyện tập và bắn súng huyện Yên Lạc. Lấy mẫu lần 3 ngày 20.7.2021, kết quả Dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC tỉnh thực hiện).

Trường hợp 14 có tiền sử dịch tễ trở về từ TPHCM ngày 09.7.2021, được cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, luyện tập và bắn súng huyện Yên Lạc. Lấy mẫu lần 3 ngày 20.7.2021, kết quả Dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC tỉnh thực hiện).

Các trường hợp 15, 16,17 có tiền sử dịch tễ trở về từ TPHCM ngày 07.7.2021, được cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, luyện tập và bắn súng huyện Yên Lạc. Lấy mẫu lần 3 ngày 20.7.2021, kết quả Dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC tỉnh thực hiện).Trường hợp 18 có tiền sử dịch tễ trở về từ TPHCM ngày 11.7.2021, được cách ly tại Trung tâm thanh thiếu nhi huyện Tam Dương. Lấy mẫu lần 3 ngày 20.7.2021, kết quả Dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC tỉnh thực hiện).

– Dưới đây là một số hình ảnh đón công dân Yên Lạc từ sân bay về địa phương:

QUỲNH CHI