Skip to main content

TIN VUI: Lao động nhiễm ᴄᴏᴠɪᴅ-19 được hỗ trợ 1,5 đến 3 triệu đồng

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam quyết định hỗ trợ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với các đoàn viên, người lao động bị nhiễm ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam quyết định về việc chi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi ᴅịᴄʜ bệnh ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

Theo đó, đoàn viên, người lao động nhiễm ᴄᴏᴠɪᴅ-19 sẽ được hỗ trợ tối đa là 3.000.000 đồng/người nếu có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị.

Xét nghiệm ᴄᴏᴠɪᴅ-19 cho công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp

Còn các trường hợp bị nhiễm nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung sẽ được hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người.Các đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn không qua khỏi do nhiễm vi rút SARS-CoV-2 thì thân nhân của họ được hỗ trợ là 5.000.000 đồng/người.

Cùng với đó, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định hỗ trợ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/người/ngày đối với ᴄáɴ bộ công đoàn cấp trên cơ sở tham gia công tác chống ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

Đối với ᴄáɴ bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tham gia chống ᴅịᴄʜ sẽ được nhận mức chi hỗ trợ từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng/người/ngày.