Skip to main content

Thái Bình: Khoảng 1.300.000 người trong ᴅɪệɴ cần tiêm chủng đủ 02 mũi phòng ᴄᴏᴠɪᴅ-19 năm 2021

Hiện nay, tình hình ᴅịᴄʜ bệnh ᴄᴏᴠɪᴅ-19 đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Vì vậy, để chủ động phòng, chống ᴅịᴄʜ bệnh ᴄᴏᴠɪᴅ-19 cho người dân trong tỉnh, ngoài các biện pháp phòng ᴅịᴄʜ khác, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tiêm chủng đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng ᴄᴏᴠɪᴅ-19, đảm bảo an toàn, đúng quy định. Xây dựng và triển khai Kế hoạch chiến ᴅịᴄʜ tiêm chủng vắc xin của tỉnh.

Theo Kế hoạch của tỉnh năm 2021, toàn tỉnh có khoảng 1.300.000 người trong ᴅɪệɴ cần tiêm chủng đủ 02 mũi vắc xinphòng ᴄᴏᴠɪᴅ-19, được chia làm 03 nhóm đối tượng.

Nhóm 1 gồm: Các lực lượng tuyến đầu phòng, chống ᴅịᴄʜ, Ban Chỉ đạo phòng, chống ᴅịᴄʜ các cấp, Tổ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 cộng đồng, khối các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị -xã hội các cấp. Nhóm này sẽ được ưu tiên triển khai tiêm đầu tiên.

Nhóm 2 gồm: Người lao động tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; các doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp có từ trên 200 công nhân trở lên; người cung cấp ᴅịᴄʜ vụ thiết yếu như: Hàng không, vận tải, du lịch, ᴅịᴄʜ vụ điện nước, phân phối hàng hóa, khu trung tâm thương mại, chợ,…

Nhóm 3 gồm:  Các đối tượng còn lại.

Lịch tiêm cũng được bố trí theo thứ tự của mỗi nhóm.

Để bảo vệ sức khỏe cho mình, người thân và cộng đồng trước đại ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, mỗi người dân hãy chủ động đi tiêm phòng ᴄᴏᴠɪᴅ-19 khi được thông báo lịch tiêm.

Thanh Tâm