Skip to main content

Tây Ninh tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến

Ngày 4/10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh có công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến trong điều kiện ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 diễn biến phức tạp.

Giáo viên Trường THPT Tây Ninh dạy trực tuyến tại nhà. Ảnh: baotayninh.vn

Các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến theo kế hoạch. Thời gian học trực tiếp sẽ được công bố sau khi tình hình ᴅịᴄʜ bệnh được kiểm soát và được UBND tỉnh đồng ý. Các cơ sở giáo dục Mầm non tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý và tổ chức cho trẻ em hoạt động vui chơi tại nhà đến khi có thông báo mới.

Các đơn vị, trường học tiếp tục quản lý tốt việc giảng dạy trực tuyến theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và các hướng dẫn của Sở; tiếp tục theo dõi tình hình học tập của học sinh, kịp thời giải quyết những khó khăn và các vấn đề phát sinh trong quá trình dạy học trực tuyến; phối hợp với các đơn vị cung cấp Internet kịp thời sửa chữa, nâng cấp đường truyền để đảm bảo chất lượng buổi học trực tuyến.Các cơ sở trường học trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tham gia học trực tuyến như: Tổ chức dạy học trên truyền hình đối với học sinh không có thiết bị và kết nối ᴍạɴɢ Intetnet; chuyển giao nhiệm vụ học tập đối học sinh thông qua tin nhắn SMS, Vnedu… photocopy tài liệu; vận động học sinh, cộng đồng chia sẻ “sóng wifi” để tạo điều kiện cho học sinh có sóng, ᴛʀᴜʏ cập học trực tuyến; vận động tặng sách cũ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh đầu tư về thiết bị và kết nối Internet để học sinh tham gia học trực tuyến; phối hợp tổ chức kênh tiếp nhận quyên góp máy tính đã qua sử dụng để hỗ trợ cho học sinh nghèo học tập, với chủ đề “Máy tính cũ – Công dân số mới”; phát động quyên góp, ủng hộ Chương trình “Máy tính cho em’”…Lê Đức Hoảnh (TTXVN)