Skip to main content

Hải Phòng: Phê duyệt dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao 40 tầng ở chợ Sắt

Hải Phòng đang mời gọi đầu tư Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại chợ Sắt có quy mô cao 40 tầng.

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 2122 phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đối với Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt.

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng công trình cao 40 tầng nổi và 2 tầng hầm trên diện tích khu đất lập dự án 15.200m2; mật độ xây dựng khối đế 46,05%; mật độ xây dựng khối tháp 40%; chiều cao công trình từ mặt sân tới sàn mái 146m.

 

Toàn cảnh khu vực Trung tâm thương mại chợ Sắt. (Ảnh: Duy Thịnh)

UBND TP Hải Phòng cho biết, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hơn 6 nghìn tỷ đồng.Nguồn vốn từ vốn của nhà đầu tư thực hiện dự án, không sử dụng vốn đầu tư công. Thời hạn đầu tư là 50 năm; tiến độ đầu tư 39 tháng, trong đó thời gian giải phóng mặt bằng 3 tháng, thực hiện đầu tư xây dựng dự án 36 tháng. Diện tích khu đất là 15.200m2; mục đích sử dụng đất: đất công cộng cấp thành phố (thương mại, dịch vụ).

UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, hiện trạng khu đất thực hiện dự án chưa được giải phóng mặt bằng. Khu đất thực hiện dự án chính là khu vực chợ Sắt gồm 3 thửa đất.

Thửa đất số 1 (diện tích 4.715m2) gồm tòa nhà trung tâm thương mại chợ Sắt 6 tầng do Công ty Liên doanh hữu hạn Hải Thành đang quản lý.Thửa đất số 2 (diện tích 6.000 m2) và thửa đất số 3 (diện tích 1.500 m2) gồm chợ tạm do Công ty Liên doanh hữu hạn Trường Thành đang quản lý. Phần diện tích đất còn lại là sân đường nội bộ.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đối với Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt theo quy định.

Ngoài ra, Sở Tài chính Hải Phòng sẽ chủ trì cùng Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc lập báo cáo kê khai, đề xuất và lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tài sản công là tầng 1, tầng 2 Trung tâm thương mại chợ Sắt, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, phê duyệt trước khi tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc trước khi chấp thuận nhà đầu tư theo quy định.UBND TP Hải Phòng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính hướng dẫn UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tính toán, phê duyệt chi phí và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án theo quy định.