Skip to main content

Chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia – Việt Nam mở cửa hoạt động lại

UBND tỉnh vừa nhận được Công thư Ban hành chính tỉnh Tboung Khmum về việc mở trở lại hoạt động chính thức chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia – Việt Nam (chợ Đa) và cho phép các Doanh nghiệp, thương nhân liên kết đầu tư kinh doanh bắt đầu từ ngày 16.11.2021.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, UBND huyện Tân Biên, các lực lượng chức năng cửa khẩu Chàng Riệc – Đa và các đơn vị có liên quan triển khai, phổ biến cho các công ty, doanh nghiệp, cá nhân của tỉnh Tây Ninh nắm được thông tin, chủ trương của tỉnh Tboung Khmum.

Ngoài ra, Ban hành chính tỉnh Svay Rieng, vương quốc Campuchia thông báo Văn phòng Hải quan và Thuế tại cửa khẩu Don, huyện Romeas Hesk chính thức đi vào hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, UBND huyện Châu Thành, các lực lượng chức năng cửa khẩu Don, tỉnh Svay Riêng và các đơn vị có liên quan nắm thông tin, triển khai và phổ biến rộng rãi đến các công ty, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện việc vận chuyển, trao đổi, ᴍᴜᴀ ʙáɴ hàng hoá qua cửa khẩu phụ Don – Vàm Trảng Trâu theo đúng quy định, đảm bảo các biện pháp phòng chống ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.Hy Uyên