Skip to main content

Hải Dương: Công dân của huyện Nam Sách khi qua chốt phải có thẻ ra vào

Để thống nhất việc kiểm soát người, phương tiện qua các chốt kiểm soát phòng chống ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách vừa có văn bản yêu cầu từ 0 giờ ngày 20.8, công dân của huyện khi qua chốt phải có thẻ ra vào.

Từ 0 giờ ngày 20.8, người dân của huyện khi qua các chốt kiểm soát ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 của địa phương phải có thẻ ra vào. Trong ảnh: Chốt kiểm dịch liên xã đặt trên đường 5B, ở cầu Lang Khê, xã An Lâm

Đối với công nhân không thuộc vùng phong tỏa, cách ly y tế làm việc tại các doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải dừng hoạt động cần có thêm thẻ công nhân và khi qua chốt không phải khai báo y tế, đo thân nhiệt.Công dân các địa phương khác của tỉnh được qua chốt là ᴄáɴ bộ, công chức, công nhân làm việc tại các công ty trong huyện, nhân viên bưu điện, chuyển phát nhanh, ngân hàng, điện, nước đi thực hiện nhiệm vụ, phải mặc đồng phục, có thẻ dán ảnh hoặc có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị (phải khai báo y tế, đo thân nhiệt) và đến từ vùng không có ᴅịᴄʜ theo bản đồ ᴅịᴄʜ tễ.

Trường hợp thuộc ᴅɪệɴ quy định phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR còn thời hạn. Các trường hợp còn lại phải có giấy tờ tùy thân và địa chỉ nơi đến (phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, ghi chép nơi đến).

Các chốt từ chối tiếp nhận người trở về từ vùng có ᴅịᴄʜ (nơi đang áp dụng Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ hoặc các biện pháp tương đương), nếu có lý do chính đáng vào huyện phải thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày theo quy định.Các trường hợp ở tỉnh, thành phố ngoài vào huyện thực hiện theo các quy định đã được tỉnh, huyện ban hành trước đó.

Huyện yêu cầu trong ngày 19.8, các xã, thị trấn hoàn thành việc cấp thẻ (theo mẫu) ra vào cho công dân địa phương mình (nếu có nhu cầu) không thuộc những vùng đang phong tỏa, cách ly y tế.